MAG Box

Manual för MAG BoxVÄNLIGEN NOTERA ATT MAG 250 och MAG 410 INTE FUNGERAR MED TJÄNSTEN!


MANUAL FÖR MAG
1. Tryck på Settings

2. Välj System Settings
3.Välj Network
4. Välj nu Wired eller Wifi beroende på vad du vill ha och/eller din MAG-box klarar av.
5. Upprätta nätverket.
6. Gå tillbaka med husknappen (den är placerad en bit upp på vänster sida om OK-knappen) tills du kommer tillbaka till System Settings
7. Gå till Network info. Välj nätverket du har upprättat. Där ska nu samtliga 5 rader vara ifyllda med b.la. ditt IP-nummer. Om så är fallet, så är boxen ansluten korrekt till ditt nätverk och du kan fortsätta installationen.
8. Gå tillbaka med husknappen till System Settings och tryck på knappen som är några millimeter under OK-knappen så går du nedåt i menyn. Gå hela vägen nedåt tills du hittar SOFTWARE UPDATE. Det är viktigt att det är SOFTWARE UPDATE och inte AUTO UPDATE SOFTWARE. VAR NOGA!
9. Tryck på OK-knappen för Verify. Välj RÖD knapp (F1 knappen på din fjärrkontroll) för att starta uppdateringen. Efter uppdateringen är genomförd så ska gärna din MAG-box starta om sig. Det kan ta 10 minuter.
10. Gå nu till Settings därefter till System Settings och därefter till Servers.
11. Välj General
12. Ta fram ditt virtuella tangentbord (Knappen heter TB och finns ganska högt upp på höger sida på din fjärrkontroll)
13. Fyll i detta ntp1.sptime.se
14. Därefter ta bort det virtuella tangetbordet med knappen TB och tryck på OK för att spara.
15. Gå tillbaka ett steg med husknappen till Servers.
16. Välj nu istället Portals
17. Ta fram virtuella tangetbordet med knappen TB
18. Fyll i World Global IPTV i namnrutan
19. Ta bort virtuella tangetbordet med knappen TB och gå ned ett steg till Portal 1 URL och ta därefter fram virtuella tangetbordet med knappen TB igen.
20. Fyll i Kontakta World Global IPTV för att få Portal adressen
21. Ta bort virtuella tangentbordet med knappen TB och välj OK-knappen för att spara. Gå tillbaka tills du kommer till System Settings med husknappen och därefter väljReboot device ochbekräfta med OK-knappen att du verkligen vill starta om boxen.
22. Om du nu har fått fram YOUR STB IS BLOCKED så betyder det att din box är klar och ska bara kopplas in.
23. Om du har tillgång till din Dashboard så kan du lägga in det själv genom att logga in och trycka in din MAC-adress (den som börjar på 00:1a:79 och som du hittar på baksidan av boxen, manualen eller på sidan av kartongen) i sin helhet inkl kolon : i ADD MAG-rutan under Manage lines.
24. Om du inte har tillgång till Dashboard eller behöver hjälp att lägga in din MAC-adress så hör av dig till World Global IPTV