Manual för STB Emu


1. Ladda ned STB EMU från Google Play.
2. Välj Configure Application
3. Öppna appen och välj Configure Application***
4. Välj Profiles.
Ta bort profilen som finns inlagd (rött kryss) och välj ADD PROFILE därefter.
5. Välj STB Configuration > STB Model
6. Välj MAG 254
7. Nu går du till Resolution och ändrar det till AUTO.
8. Nu i fältet MAC-adress har du fått tag i en adress som heter 00:1a:79:XX:XX:XX Ge MAC adresen till World Global IPTV
9. Gå bakåt ett steg och välj Portal Settings.
10. Välj Portal URL och skriv in Kontakta World Global IPTV för att få Portal länken
11. Gå nu bakåt tills du kommer till den blåa rutan. När du fått fram den blåa rutan så ska du hålla inne den runda knappen på din Nvidia Shield-kontroll så en ny meny kommer fram. I den menyn väljer du Exit.
12. Gå nu in i din STB EMU igen så ska kanalerna nu börja ladda upp.